YN YR HAF
 
 
Yn yr amser haf
Pryd mae’r tywydd yn braf
Caw’n ystun I fynnu I teimlo’r haul
Pan mae’r tywydd yn iawn
Dim on marched sydd ar medduliau ni
Ewch am llymad neu am trip
Ac yna allan I gael ganfod be di be
 
Os mae gen eu thad hi pres, ewch a hi allan am bryd
Os mae thad hi’n dlawd, ‘newch beth bynnag a fy
Yrrwch lawr y lon yn wneud cant neu cant a dauddeg pump
Pan mae machlud haul
Fe cewch chwarae ar ol parcio am y nos
 
 
Dim pobl budr yw ni, gwael neu gre
Yn caru pawb ac yn wneud be fynwn ni
Pan maer tywydd yn braf
Awn I ‘sgota neu I hwylio yn y mor
Hapus o hyd ac yn meddwl mae bywyd yn spri
Dyna beth yw athroniaeth ni
 
Canwch efo ni – di di di di, da da da da da
Yr ydym o hyd yn hapus o hyd
 
Pan fydd yn amser Gaeaf  cawn hwyl a spri
Dewch a botel lle mae’n rhuglo efo ni
Fydd yn amser haf yma cyn bo hir
Canwn yn un cor ac awn allan I drafeilio neu I setlo lawr
Os mae’n bras ac mein pert
Dewch a’ch frindia’ a fe own I lawr y dref

 

Words &  Music – Ray Dorset
Welsh Translation – Brian W Cook